Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 roku

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 13% Polaków spełniło ten warunek na przełomie stycznia i lutego, czyli o 3 pkt. proc. mniej niż w grudniu. Odnotowano też spadek wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Zdecydowana większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W tym czasie 18% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki początku 2021 roku.
Na przełomie stycznia i lutego, podobnie jak w grudniu, jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 89% Polaków, w tym przynajmniej raz w tygodniu 21% badanych.
Na drugim miejscu znalazły się banany (75%), a na trzecim pomarańcze (68%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%
Inne owoce okazały się znacznie mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 36% respondentów, a śliwki 20%.
W porównaniu do grudnia spadła popularność połowy owoców.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków.
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (1).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (2).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (9).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (10).png
Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (98%), cebula (90%) oraz marchew (87%). Przy czym odpowiednio 18%, 4% i 5% respondentów spożywało je codziennie.
W lutym na stołach Polaków pojawiały się także pomidory (85%), ogórki (82%), papryka (65%) kapusta (64%) oraz pieczarki (60%). Pomidory codziennie jadło 3% respondentów, ogórki i paprykę 1%, natomiast kapustę i pieczarki 0%.
ꟷRzadziej jedzone są buraki ćwikłowe (50%) kalafior (44%) oraz brokuły (38%).
W przypadku warzyw odnotowano spadek spożycia pomidorów, kapusty, buraków ćwikłowych, kalafiora oraz brokułów.
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (3).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (4).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (5).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (6).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (7).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (8).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (11).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (12).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (13).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (14).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (15).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (16).png
Warzywa i owoce w posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 9% w jednym, a 16% w dwóch posiłkach.
34% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (27%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców
Jedynie 3% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
10% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (22).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (24).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (25).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (27).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (26).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (23).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
71% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 65% badanych.
ꟷNa drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 64% Polaków, natomiast na przekąskę – 57%.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (54%).

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (28).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (29).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (30).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (21).png
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 13% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Natomiast 30% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 56% Polaków, przy czym u 38% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 18% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu do grudnia 3 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim, o 2 ze średnim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 3 pkt. proc. oraz niskim – o 1 pkt. proc.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 43,6 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do grudnia zmalała o 2,8 p. proc.
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (17).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (18).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (19).pngNBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (20).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 2% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w grudniu wynosiła 23,9 pkt., czyli była na niskim poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 0,2 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
Jedynie co piąty badany (22%), spożywa bardziej różnorodne posiłki.
16% respondentów je mało różnorodne posiłki.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do września wartość wskaźnika zmalała o o,2 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).


„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie #PołowaTegoCoJemy 

pasek_10.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 

Komunikaty "Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców":

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 5/2020

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 5/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 6/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 7/2020


Odporność warto budować latem - 7/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - 9/2020

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku 


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 10/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku 


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać - publikacja 25/02

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (5).jpg

grafika | 288 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (3).jpg

grafika | 206 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (4).jpg

grafika | 189 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (1).jpg

grafika | 719 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (2).jpg

grafika | 214 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (30).png

grafika | 114 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (29).png

grafika | 91,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (25).png

grafika | 138 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (28).png

grafika | 258 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (27).png

grafika | 135 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (26).png

grafika | 133 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (22).png

grafika | 91,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (10).png

grafika | 837 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (23).png

grafika | 181 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (15).png

grafika | 154 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (14).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (11).png

grafika | 85,7 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (24).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (21).png

grafika | 343 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (19).png

grafika | 120 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (20).png

grafika | 99,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (18).png

grafika | 94,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (16).png

grafika | 146 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (13).png

grafika | 88,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (12).png

grafika | 109 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (17).png

grafika | 127 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (9).png

grafika | 830 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (6).png

grafika | 103 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (8).png

grafika | 127 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (4).png

grafika | 112 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (7).png

grafika | 141 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (5).png

grafika | 82,6 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (1).png

grafika | 845 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (3).png

grafika | 89,5 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (2).png

grafika | 718 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja styczeń luty 2021 (31).png

grafika | 1,79 MB

Pobierz