Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu 2020 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu 2020 roku

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Jedynie 18% Polaków spełniło ten warunek w sierpniu. To o 4 pkt. proc. więcej niż w lipcu. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety.ꟷW sierpniu mniej Polaków niż w lipcu (14% wobec 16%) odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki lipca.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W sierpniu 2020 roku, jabłka zostały najpopularniejszym owocem, spożywało je 76% badanych.
W porównaniu z lipcem zauważyć można wzrost spożycia jabłek, malin, borówek, wiśni, czerwonych i czarnych porzeczek oraz aronii.
W tym miesiącu po raz pierwszy zbadaliśmy popularność  śliwek oraz jeżyn. Okazało się, że jadło je odpowiednio 49% oraz 16% badanych.
Najpopularniejszymi warzywami są ziemniaki (97%), pomidory (95%) oraz ogórki (91%).
W przypadku warzyw odnotowano wzrost spożycia praktycznie każdego warzywa, z wyjątkiem kapusty oraz kalafiora oraz marchwi, której spożycie utrzymało się na takim samym poziomie jak wcześniej. – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (1).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (2).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (13).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (14).png

Spożycie wybranych warzyw i owoców

W sierpniu jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 76% Polaków w tym 15% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.
Inne owoce okazały się mniej popularne, np. śliwki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 49% respondentów.
W porównaniu do lipca wzrosła popularność większości owoców.
Interpretując powyższe wyniki, należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków.
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (6).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (7).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (9).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (11).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (18).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (10).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (8).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (20).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (23).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (21).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (19).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (22).png
Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (95%) oraz ogórki (91%). Przy czym odpowiednio 20%, 18% i 9% respondentów spożywało je codziennie.
W sierpniu na stołach Polaków pojawiały się także marchew (84%), kapusta (65%) oraz papryka (65%). Marchew codziennie jadło 4% respondentów, kapustę 1%, natomiast paprykę (2%).
Rzadziej jedzone są fasola szparagowa (63%), kalafior (58%), cukinia (41%) oraz brokuły (39%).
Zdecydowana większość warzyw odnotowała wzrost wskazań. Jedynie kalafior oraz kapusta odnotowały spadek, natomiast marchew pozostała na tym samym poziomie.
Warzywa i owoce posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (25%) lub czterech (24%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 6% w jednym, a 11% na dwóch posiłkach.
38% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 18% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach
 w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.
Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
16% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (25).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (26).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (29).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (27).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (28).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (30).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (32).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (31).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (33).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 70% badanych.
Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 49% badanych.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce jako na podwieczorek (39%).

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Kolejne 29% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 39% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast 14% jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z czerwcem o 2 pkt. proc zmalał odsetek osób ze wskaźnikiem bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych ze średnim. Odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim wzrósł o 4 pkt. proc. natomiast odżywiających się, bardzo źle nie zmienił się.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,8 pkt., czyli była na średnim poziomie.
Wartość wskaźnika w porównaniu do lipca wzrosła o 2,7 p. proc.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (20).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (36).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (35).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (37).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (38).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (41).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (40).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (39).pngNBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (42).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 4% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Aż 61% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka gatunków częściej lub więcej gatunków, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 24,3 pkt., czyli była na niskim poziomie.
W porównaniu z lipcem wartość wskaźnika wzrosła
 o 0,6 pkt. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 59% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
22% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 19% je mniej różnorodnie.
W tym przypadku kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki w przeciwieństwie do mężczyzn.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 53,7 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do lipca wartość wskaźnika wzrosła o 1,3 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie 

KANTAR Belka.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 
Dotychczasowe komunikaty prasowe:

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 28/05

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 28/05

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 30/06

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 14/07


Odporność warto budować latem - 28/07

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - 29/09

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku 


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 29/10

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku - 29/10


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać -2/2021

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (42).png

grafika | 102 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (35).png

grafika | 99,8 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (25).png

grafika | 88,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (23).png

grafika | 115 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (41).png

grafika | 72 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (40).png

grafika | 98,2 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (39).png

grafika | 94,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (36).png

grafika | 89,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (38).png

grafika | 91,2 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (37).png

grafika | 79,3 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (33).png

grafika | 71,4 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (32).png

grafika | 107 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (31).png

grafika | 147 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (30).png

grafika | 70 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (29).png

grafika | 129 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (28).png

grafika | 127 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (26).png

grafika | 84,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (27).png

grafika | 132 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (22).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (34).png

grafika | 281 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (17).png

grafika | 1,05 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (1).png

grafika | 808 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (21).png

grafika | 101 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (20).png

grafika | 79,6 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (19).png

grafika | 102 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (14).png

grafika | 1,01 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (18).png

grafika | 76,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (10).png

grafika | 100 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (9).png

grafika | 77,2 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (8).png

grafika | 123 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (11).png

grafika | 100 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (6).png

grafika | 80,4 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (4).png

grafika | 857 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (12).png

grafika | 277 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (7).png

grafika | 111 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (2).png

grafika | 833 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (24).png

grafika | 280 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (3).png

grafika | 1010 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (5).png

grafika | 865 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (13).png

grafika | 868 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (15).png

grafika | 1,09 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w sierpniu 2020 (16).png

grafika | 1,2 MB

Pobierz