Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku

Dietetycy zalecają aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Jedynie 14% Polaków spełniło ten warunek w lipcu 2020 roku. To o 2 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Jednocześnie nie zmieniła się wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. W lipcu, podobnie jak w czerwcu, 16% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jedli mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki lipca.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W lipcu truskawki cieszyły się największą popularnością spośród wszystkich owoców. Spożywało je 86% Polaków w tym 21% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.
Na drugim miejscu znalazły się jabłka (67%), a na trzecim banany (65%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało 4% badanych, natomiast banany jedynie 1%.
Inne owoce okazały się mniej popularne, np. czereśnie w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 59% respondentów.
W porównaniu do czerwca wzrosła popularność większości owoców.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020_top3 owoce.pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020_top3 warzywa.png
Top trzy wśród warzyw, pomidory (94%), młode ziemniaki (94%) oraz ogórki (90%). Przy czym odpowiednio 18%, 16% i 6% respondentów spożywało je codziennie.
W czerwcu na stołach Polaków pojawiały się także marchew (84%), kapusta (67%) oraz papryka (58%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, kapustę (1%) natomiast paprykę (5%).
Rzadziej jedzone są kalafior (59%), fasola szparagowa (45%), burak ćwikłowy (42%), brokuły (35%) oraz cukinia (29%). Zdecydowana większość warzyw odnotowała wzrost wskazań. Jedynie marchew odnotowała spadek, natomiast pomidory pozostały na tym samym poziomie.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (1).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (2).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (3).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (4).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (5).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (6).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (7).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (8).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (9).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (10).png
Warzywa i owoce posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (25%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 6% na jeden, a 15% na 2 posiłki.
Jednakże, 15% badanych jadło warzywa i owoce na każdy
 z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami), a 36% na 4-5 posiłków.
Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach
 w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 34% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.
Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
11% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (14).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (19).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (17).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (15).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (18).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (16).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
75% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 64% badanych.
Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 46% badanych.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce jako przekąskę (47%) oraz na podwieczorek (38%).

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 14% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Kolejne 30% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 56% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast 16% jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z czerwcem o 2 pkt. proc zmalał odsetek osób ze wskaźnikiem bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych ze średnim. Odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim wzrósł o 3 pkt. proc. natomiast odżywiających się, bardzo źle nie zmienił się.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 44,1 pkt., czyli była na średnim poziomie.
Wartość wskaźnika w porównaniu do czerwca zmalała o 0,4 p. proc.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (11).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (12).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (14).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (15).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (16).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (17).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (18).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (19).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (20).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (21).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (13).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 2% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Aż 64% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka gatunków częściej lub więcej gatunków, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 23,7 pkt., czyli była na niskim poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
17% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 17% je mniej różnorodnie.
Kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki niż mężczyźni.
To, ile różnych warzyw i owoców ktoś spożywa, zależy także od dochodów – im są one wyższe, tym bardziej urozmaicona dieta.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52,4 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do czerwca wartość wskaźnika zmalała o 1,7 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie 

KANTAR Belka.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 
Dotychczasowe komunikaty prasowe:

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 28/05

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 28/05

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 30/06

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 14/07


Odporność warto budować latem - 28/07

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - publikacja planowana na 29/09

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku - 29/09


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 10/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku 


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać -2/2021

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (16).png

grafika | 127 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (14).png

grafika | 84,5 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (5).png

grafika | 82,3 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (21).png

grafika | 101 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (20).png

grafika | 239 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (18).png

grafika | 140 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (19).png

grafika | 108 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (15).png

grafika | 132 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (11).png

grafika | 95,2 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (10).png

grafika | 99 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (17).png

grafika | 130 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (12).png

grafika | 99,7 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (7).png

grafika | 78,9 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (8).png

grafika | 101 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (13).png

grafika | 279 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (1).png

grafika | 80,7 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (9).png

grafika | 102 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (4).png

grafika | 91,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (6).png

grafika | 109 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (3).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (2).png

grafika | 101 KB

Pobierz
KONSUMPCJA-LIPIEC-2020_1280x437 (1).jpg

grafika | 79,8 KB

Pobierz
KONSUMPCJA-LIPIEC-2020_1200x628.jpg

grafika | 319 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja lipiec 2020 (2).jpg

grafika | 193 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja lipiec 2020 (5).jpg

grafika | 195 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja lipiec 2020 (4).jpg

grafika | 171 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja lipiec 2020 (3).jpg

grafika | 171 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja lipiec 2020 (1).jpg

grafika | 271 KB

Pobierz