Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku

Dietetycy zalecają obecnie, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 15% Polaków spełniło ten warunek w październiku, czyli o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Odnotowano też spadek wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. W październiku, 13% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki października.
W październiku jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 89% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w tygodniu przez 28% badanych.
Na drugim miejscu znalazły się śliwki (57%), na trzecim miejscu w badaniu pojawiły się gruszki. Spożywało je 52% respondentów.
W porównaniu do września spadła popularność wielu owoców, co ma związek z kończącym się sezonem letnim. 
W tym miesiącu, w badaniu pojawiło się minikiwi. Spożywało je 11% respondentów.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (1).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (2).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (5).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (6).png
Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (98%), pomidory (95%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 19%, 16% i 6% respondentów spożywało je codziennie.
W październiku na stołach Polaków pojawiały się także ogórki (87%), marchew (87%), papryka (63%) oraz kapusta (62%). Ogórki codziennie jadło 4% respondentów, marchew 4%, paprykę 1%, natomiast kapustę 1%.
Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (51%) oraz brokuły (38%).
W przypadku warzyw odnotowano spadek spożycia większości warzyw, z wyjątkiem ziemniaków, pomidorów, oraz marchwi, których to poziom spożycia nie zmienił się.
Jedynie pieczarki odnotowały wzrost spożycia. Ten ewenement wyjaśnili sami producenci. 

Grzyby nie przeprowadzają fotosyntezy, dlatego pieczarki i boczniaki nie są produktami sezonowymi. W środku zimy nie różnią się niczym od pieczarek kupionych latem czy wiosną. Ich jakość i walory odżywcze zawsze pozostają na tym samym poziomie. Poziomie bardzo wysokim, przypomnijmy, co trzecia pieczarka na europejskich stołach pochodzi z Polski.

mówił Maciej Spychał ze Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych.

NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (3).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (4).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (7).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (8).png
Warzywa i owoce w posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (24%) lub czterech (26%) posiłków w ciągu dnia.
1% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 13% w dwóch posiłkach.
40% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 29% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców
Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
12% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (12).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (13).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 93% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
77% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 68% badanych.
Na drugie śniadanie oraz przekąskę warzywa i owoce spożywało 49% Polaków.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (39%).

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020_(15).png
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 15% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Natomiast 32% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 53% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 13% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z wrześniem o 4 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem średnim, o 1 pkt, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się bardzo wysokim wskaźnikiem o 3 pkt. proc. oraz niskim – o 1 pkt. proc.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 46,2 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do września spadła o 1,3 p. proc
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (14).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (9).pngNBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (10).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 3% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Większość Polaków (61%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w październiku wynosiła 24,6 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1,9 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 66% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
Jedynie 15% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 18% je mniej różnorodnie.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 53,3 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do września wartość wskaźnika zmalała o 3,6 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie #PołowaTegoCoJemy 

pasek_10.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 
Dostępne komunikaty prasowe:

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 5/2020

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 5/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 6/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 7/2020


Odporność warto budować latem - 7/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - 9/2020

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku 


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 29/10

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku - 29/10


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać -2/2021

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (4).jpg

grafika | 191 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (1).jpg

grafika | 725 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (5).jpg

grafika | 262 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik_2020 (2).jpg

grafika | 331 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (3).jpg

grafika | 202 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (2).jpg

grafika | 211 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik 2020 (6).jpg

grafika | 1,89 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja październik_2020 (1).jpg

grafika | 221 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (13).png

grafika | 85,4 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (11).png

grafika | 357 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (10).png

grafika | 122 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (9).png

grafika | 139 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (4).png

grafika | 124 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (3).png

grafika | 126 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (14).png

grafika | 125 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (12).png

grafika | 70,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (5).png

grafika | 826 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (8).png

grafika | 124 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (7).png

grafika | 137 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (6).png

grafika | 973 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (2).png

grafika | 948 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020 (1).png

grafika | 837 KB

Pobierz
NBKWiO 2020.png

grafika | 1,04 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w październiku 2020_(15).png

grafika | 248 KB

Pobierz