Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020 roku

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH opracował „Zalecenia zdrowego żywienia”. W naszej diecie warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy. W listopadzie ten warunek spełniło 18% Polaków. Co piąty badany (22%) jadł tylko jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców. Jedna trzecia Polaków (31%) w ogóle nie je takich posiłków. 2% badanych nie je warzyw i owoców wcale, 7% tylko w jednym, a 17% w dwóch posiłkach (mniej niż zalecenia). W listopadzie aż 19% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło bardzo mało lub wcale. Większość Polaków (63%) je mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki listopada.
W listopadzie ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 90% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w ostatnim tygodniu 28%.
Na drugim miejscu znalazły się banany (69%), a na trzecim pomarańcze (51%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%
Inne owoce okazały się mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 42% respondentów, a śliwki 33%.
W porównaniu do października spadła popularność połowy owoców.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – zwraca uwagę Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (2).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (1).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (13).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (14).png
Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (93%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 17%, 9% i 5% respondentów spożywało je codziennie.
W listopadzie na stołach Polaków pojawiały się także marchew (88%), ogórki (81%), kapusta (67%) oraz papryka (63%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, ogórki 2%, kapustę mniej niż co setny, natomiast paprykę 1%.
Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (52%), buraki ćwikłowe (51%) oraz brokuły (42%).
Spadło spożycie ziemniaków, pomidorów i ogórków, natomiast wzrost odnotowały marchew, kapusta, pieczarki oraz brokuły.
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (3).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (4).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (5).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (6).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (7).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (8).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (9).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (10).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (11).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (12).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (15).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (16).png
Warzywa i owoce posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 7% w jednym, a 17% w dwóch posiłkach.
36% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 31% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców
Jedynie 4% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (21).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (22).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (23).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (24).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (25).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (26).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (27).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (28).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 69% badanych.
Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 60% badanych, na przekąskę natomiast, 56% badanych.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 53%.

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Natomiast 28% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 54% Polaków, przy czym u 35% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 19% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale (o 5 pkt. proc. więcej niż w październiku). 
W porównaniu z październikiem o 6 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem niskim, o 3 z bardzo wysokim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się wysokim wskaźnikiem o 4 pkt. proc. oraz średnim – o 5 pkt. proc.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 45,4 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do października spadłą o 0,8 pkt. proc.
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (20).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (18).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (19).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (30).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (29).pngNBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (31).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 6% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Ponad połowa Polaków (63%, aż o 9 pkt. proc. mniej niż w październiku) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 25 pkt., czyli była na niskim poziomie.
W porównaniu z październikiem wartość wskaźnika wzrosła o 0,5 pkt. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 63% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
Jedynie co piąty badany (22%), spożywa bardziej różnorodne posiłki.
15% respondentów je mało różnorodne posiłki.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52,8 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do października wartość wskaźnika zmalała o 0,5 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie #PołowaTegoCoJemy 

pasek_10.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 
Dostępne komunikaty prasowe:

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 28/05

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 28/05

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 30/06

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 14/07


Odporność warto budować latem - 28/07

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - publikacja 29/09

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku 


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 29/10

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku - 29/10


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać -2/2021

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (12).png

grafika | 115 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (11).png

grafika | 91 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (13).png

grafika | 860 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (8).png

grafika | 130 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (10).png

grafika | 108 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (9).png

grafika | 85,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (7).png

grafika | 104 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (3).png

grafika | 89,3 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (1).png

grafika | 895 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopadzie 2020.jpg

grafika | 694 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (31).png

grafika | 114 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (29).png

grafika | 258 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (30).png

grafika | 131 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (4).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (5).png

grafika | 146 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (28).png

grafika | 77,8 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (27).png

grafika | 77,1 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (26).png

grafika | 113 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (25).png

grafika | 171 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (24).png

grafika | 135 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (22).png

grafika | 140 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (23).png

grafika | 134 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (21).png

grafika | 91,5 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (19).png

grafika | 131 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (16).png

grafika | 133 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (20).png

grafika | 279 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (18).png

grafika | 128 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (17).png

grafika | 293 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (15).png

grafika | 142 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (6).png

grafika | 82,7 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (14).png

grafika | 732 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja w listopad 2020 (2).png

grafika | 844 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja listopad 2020 (5).jpg

grafika | 835 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja listopad 2020 (2).jpg

grafika | 707 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja listopad 2020 (1).jpg

grafika | 868 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja listopad 2020 (4).jpg

grafika | 614 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja listopad 2020 (3).jpg

grafika | 676 KB

Pobierz