Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku

Komunikat prasowy

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku

Dietetycy zalecają aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Prawie co piąty (18%) Polak spełnił ten warunek we wrześniu i odsetek ten jest identyczny jak w sierpniu. Jednocześnie odnotowaliśmy niewielki wzrost wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 50% Polaków, przy czym u 36% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). We wrześniu, podobnie jak w sierpniu (14%) Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki września.
polska smakuje_pasek (1).jpg
We wrześniu jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 86% Polaków, w tym 21% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.
Na drugim miejscu znalazły się śliwki (76%), na trzecim miesiącu w badaniu pojawiły się gruszki. Spożywało je 51% respondentów.
W porównaniu do sierpnia wzrosła popularność nieco ponad połowy owoców. Najbardziej jabłek, śliwek, jeżyn oraz aronii. Co jest oczywiście związane z sezonem na te owoce.
Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (1).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (2).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (5).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (6).png
W przypadku warzyw odnotowano wzrost spożycia większości gatunków, z wyjątkiem pomidorów, kalafiora oraz brokułów, których spożycie nie zmieniło się.
Najpopularniejszymi warzywami są pomidory (95%) i ogórki (92%) oraz ziemniaki (98%). Przy czym odpowiednio 17% i 5% i 20% respondentów spożywało je codziennie.
We wrześniu na stołach Polaków pojawiały się także cebula (90%) marchew (87%), kapusta (67%) oraz papryka (67%). Cebulę codziennie jadło 6% respondentów, marchew (5%), kapustę 1%, natomiast paprykę 1%.
We wrześniu po raz pierwszy pojawiły się pieczarki oraz dynia, które to spożywało odpowiednio 50% oraz 19% Polaków.
Zdecydowana większość warzyw odnotowały wzrost spożycia. Jedynie pomidory, kalafior oraz kapusta pozostały na tym samym poziomie.
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (3).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (8).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (7).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (4).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (9).png
Warzywa i owoce posiłkach
Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.
Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (22%) posiłków w ciągu dnia.
2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 5% w jednym, a 12% w dwóch posiłkach.
39% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 19% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).
Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 30% Polaków nie je takich posiłków.
Co piąty Polak (23%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców
Jedynie 6% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (14).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (19).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (17).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (15).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (18).pngNBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (16).png
Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
77% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 70% badanych.
Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 54% badanych, na przekąskę natomiast, 49% badanych.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 43%.

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Natomiast 32% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 50% Polaków, przy czym u 36% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 14% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z sierpniem o 3 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim, natomiast odsetek osób cechujących się średnim wskaźnikiem zmalał o 3 pkt. proc.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 47,5 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do sierpnia wzrosła o 0,7 p. proc.
NBKWiO Konsumpcja w lipcu 2020 (13).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (12).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (14).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (11).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (10).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (15).pngNBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (13).png
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Dla jedynie 5% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
Ponad połowa Polaków (54%) je bardzo mało owoców i warzyw - najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.
Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 26,5 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 2,2 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 63% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
25% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 12% je mniej różnorodnie.
Kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki niż mężczyźni.
Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 56,9 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do sierpnia wartość wskaźnika wzrosła o 3,2 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


#NBKWiO #WczorajnaTalerzu #KANTAR #KZGPOiW #PolskaSmakuje #KupujŚwiadomie #PołowaTegoCoJemy 

pasek_10.jpg
Kontakt dla mediów: kuba.antoszewski@kantar.com 
Kontakt dla branży: biuro@grupyogrodnicze.pl 
Dostępne komunikaty prasowe:

Ruszyły „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”  2/20


3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać  2/20


Warzywa i owoce podstawą naszej odporności  3/20


Najpopularniejsze warzywa i owoce w Polsce  3/20
 

Konsumpcji owoców i warzyw sprzyja sezonowość i brak rutyny  4/20


Ulubione warzywa i owoce Polaków  4/20


Dieta w czasie i po pandemii – 28/05

Nowalijki – pokusa, której trudno się oprzeć - 28/05

Konsumpcja warzyw i owoców w maju 2020 roku


Jak najłatwiej zwiększyć spożycie warzyw i owoców? - 30/06

Konsumpcja warzyw i owoców w czerwcu 2020 roku

Dzieci uczą się przez naśladowanie - 14/07


Odporność warto budować latem - 28/07

Konsumpcja warzyw i owoców w lipcu 2020 roku


Regulowanie ciśnienia krwi „od kuchni” - zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu - 31/08

Konsumpcja warzyw i owoców w sierpniu i w 2020 roku (7 fal, luty-sierpień)


Jak i gdzie kupujemy warzywa i owoce? - publikacja 29/09

Konsumpcja warzyw i owoców we wrześniu 2020 roku 


Przetwory - sprawdzony sposób na wartościowe posiłki jesienią - 10/2020

Konsumpcja warzyw i owoców w październiku 2020 roku 


Warzywa i owoce mrożone, suszone i liofilizowane - 30/11
 
Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020


Postanowienia noworoczne są przereklamowane 29/12
 
Konsumpcja warzyw i owoców w grudniu 2020


Zmiana sposobu odżywiania to proces, który możemy wspierać -2/2021

Jak różne grupy zmieniają sposób odżywiania na zawierający większą ilość warzyw i owoców?
 
Konsumpcja warzyw i owoców na początku 2021 

Załączniki

Pobierz wszystkie

NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (14).png

grafika | 123 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (10).png

grafika | 195 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (7).png

grafika | 139 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (3).png

grafika | 108 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (15).png

grafika | 245 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (13).png

grafika | 164 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (11).png

grafika | 138 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (8).png

grafika | 119 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (12).png

grafika | 122 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (4).png

grafika | 120 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (1).png

grafika | 836 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (2).png

grafika | 833 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (6).png

grafika | 1,01 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (5).png

grafika | 862 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja we wrześniu 2020 (9).png

grafika | 1,09 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja warzyw i owoców, wrzesień 2020.jpg

grafika | 253 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (2).jpg

grafika | 292 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (3).jpg

grafika | 210 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (4).jpg

grafika | 201 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (1).jpg

grafika | 1,06 MB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (5).jpg

grafika | 189 KB

Pobierz
NBKWiO Konsumpcja wrzesień 2020 (6).jpg

grafika | 253 KB

Pobierz