Zielony Ład? Róbmy swoje!

Komunikat CORE TEAMU Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu

Zielony Ład? Róbmy swoje!

Jak wygląda presja oczekiwań związanych z Zielonym Ładem? Producenci pracują nad tym, żeby zużywać mniej nawozów i środków ochrony roślin. Stosują je coraz bardziej precyzyjne. Presja kosztów jest tak duża, że szybko osiągną cele unijne związane z ZŁ i te zapisane w krajowych planach strategicznych WPR. Ale bez analizy ekonomicznej i planu działania rozpisanego na lata bardzo trudno jest przekonywać producentów do zmian. Bez ukierunkowania środków i zaangażowania nauki, widać tylko koszty. Róbmy swoje, racjonalnie i chłodząc emocje. Róbmy powoli, ale zaplanujmy ten proces jak najszybciej – to opinia Mirosława Łuski z Zrzeszenia Producentów Papryki RP i Zbigniewa Chołyka, Prezes Grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple. Materiał powstał podczas prac CORE TEAMU sektora ogrodniczego, Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu.

polska smakuje_pasek (1).jpg

Róbmy swoje, racjonalnie nie emocjonalnie!

Cały czas pracujemy nad tym, żeby zużywać mniej nawozów i środków ochrony roślin. Musimy stosować je racjonalnie. Aplikowanie nawozów staje się coraz bardziej precyzyjne. Już nie rozrzucamy siewką nawozu po całym polu, ale aplikujemy go wyłącznie w strefę korzeniową rośliny. To się dzieje. Zakładam, że szybko osiągniemy cele unijne i zapisane w krajowej strategii WPR na najbliższe lata

 mówi Mirosław Łuska, Zrzeszenie Producentów Papryki RP

Bez analizy ekonomicznej trudno nam będzie przekonać producentów
- Władze krajowe i władze Unii Europejskiej cały czas konsekwentnie unikają określenia kosztów wprowadzania Zielonego Ładu. Należało zacząć od naukowych przyczyny zmian klimatycznych oraz badań skutków wprowadzenia ZŁ. Należało policzyć koszty, zapewnić środki realizacji i dopiero wtedy wdrażać. Bez tego koszty przerzucane są na rolników i na konsumentów – dodaje Mirosław Łuska.
Polskim producentom potrzebne jest wsparcie nauki. Instytuty i uczelnie wyższe potrzebują środków na badania, ale te badania nie mogą dotyczyć jakichś abstrakcyjnych tematów wymyślonych przy biurkach w Brukseli. Listę tematów, które interesują rolników chce opracować Core Team w ramach Zespołu do spraw zadaniowania nauki.

Róbmy swoje powoli, ale zaplanujmy jak najszybciej!

Wielu sadowników, rolników, boi się Zielonego Ładu. Z drugiej strony wiele grup producenckich i wielu sadowników od lat w tym kierunku podąża. Uprawiamy zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, uzyskujemy i odnawiamy certyfikaty Global G.A.P, standard BRC i inne. Nie powinniśmy myśleć w kategoriach jakiejś rewolucji.
- Problem z Zielonym Ładem jest wtedy kiedy nie ma w tym procesu zmian a chodzi o szybką zmianę za wszelką cenę. Nie róbmy rzeczy gwałtownie. Jeżeli mówimy o konieczności wycofania niektórych substancji w środkach ochrony roślin, to róbmy to, ale w sposób zaplanowany i powoli. Róbmy to w momencie, jak już będziemy pracować nad zamiennikami. Źle by się stało dla sadowników, dla producentów, gdybyśmy to zrobili zbyt gwałtownie, co oznacza w okresie kilku lat – mówi Zbigniew Chołyk, Prezes Grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple.

Nie możemy obrzucać się wszędzie hasłami, że „Zielony Ład zniszczy nasze rolnictwo”. Myślę, że wprowadzi dużo zmian, ale nie musi zmienić skali produkcji. Kluczowa jest jakość i to jak wykorzystamy wielki trend, w kierunku zrównoważenia produkcji i wielu innych aspektów naszego życia

 dodaje Zbigniew Chołyk.

Praca Core Teamu ma dziś na celu zmianę postrzegania Zielonego Ładu i uporządkowania informacji, które powinni dostać rolnicy i sadownicy._

CORE TEAM to forum współpracy liderów i ekspertów branży ogrodniczej. Przedstawiciele środowisk produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę.

Okazją do wymiany poglądów było spotkanie organizowane przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu. W ramach Core Teamu połączono potencjał sektora owoców i warzyw. Wśród priorytetowych inicjatyw jest upowszechnienie idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie w branży powszechnej i praktycznej informacji na temat Europejskiego Zielonego ładu, nowej WPR i eko-schematów.

Projekt "CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: CORE TEAM Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu

Polska smakuje (1).jpg

Zdjęcia z wykładów i dyskusji poniżej (Załączniki)

Opracowanie w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II edycja”. Projekt jest realizowany przez KZGPOiW we współpracy z agencję strategiczną INSPIRE smarter branding,

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Kontakt:


Więcej na temat współpracy liderów sektora ogrodniczego:

Wykorzystać potencjał naszego rolnictwa

Wyzwania klimatyczne pozostaną z nami na długo. Musimy się z nimi zmierzyć. Ścieżka dojścia do ostatecznych rozwiązań i tempo zależy od nas. Są istotą zaplanowania krajowych celów w kolejnych latach. O sukcesie zadecyduje nasze mentalne nastawienie i długofalowa stra...

Trzeba zarządzać zmianą, a nie protestem

Europejski Zielony Ład jest faktem i rozciąga swoją perspektywę do 2050 roku. Przed nami optymalizowanie wszelkich procesów technologicznych w rolnictwie, tak aby produkować odpowiednią ilość żywności dobrej jakości. Musimy zarządzać procesem tej zielonej zmiany. Zaw...

Zielone wyzwanie i szansa vs. populizm i strach

Zielony Ład i eko-schematy mogą być prawdziwym impulsem do modernizacji polskiego ogrodnictwa. Na rozwój musimy przeznaczyć większe środki niż na to, co do tej modernizacji się nie przyczyni, a nawet może być postrzegane jako elementy prostej redystrybucji. Potrzebny...

Pierwsze inicjatywy Core Team

Pierwsze inicjatywy Core Team

Niniejszy materiał zawiera opis 9 projektów uznanych za priorytetowe dla rozwoju sektora produkcji owoców i warzyw. Przy każdym z nich dodefiniowano cele, pożądane korzyści, opisano sposób podejścia i kluczowe elementy realizacji.

Czytaj więcej

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Uczestnicy postawili sobie cel opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 orga...

Czytaj więcej

Mieliśmy dobrą strategię, która dziś już nie działa

Mieliśmy dobrą strategię, która dziś już nie działa

Mieliśmy dobrą strategię. Były inne czasy, inni klienci, rynki, takie, a nie inne możliwości przechowywania i transportu, i to działało, sprawdzało się. Dziś już jednak nie działa. Padają słowa: wielka improwizacja, nieczytelność, chimeryczność, hazard.

Czytaj więcej

Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

Rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości deserowe owoce i na konsolidację podaży. Produkcja i konsumpcja owoców jagodowych rośnie. Pandemia wygenerowała dodatkowy popyt. Zwiększyła się też świadomość i zapotrzebowanie na całą jakościową żywność.

Czytaj więcej

CORE TEAM: Współpraca dźwignią handlu

CORE TEAM: Współpraca dźwignią handlu

W ramach współpracy sektora powstały CORE TEAM jagodowy i jabłkowy. Przedstawicieli organizacji branżowych wsparli liderzy uznanych firmy uprawiających, dostarczających owoce do handlu i eksporterzy. Wspólne doświadczenia akcentują rosnącą rolę integracji.

Czytaj więcej

Wola współpracy i świadomość liderów

Wola współpracy i świadomość liderów

W ramach projektu CORE TEAM połączono potencjał sektora owoców i warzyw. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę.

Czytaj więcej

Wspólna promocja katalizatorem zmian w sektorze

Wspólna promocja katalizatorem zmian w sektorze

Udana realizacja projektów promocyjnych owocuje rozszerzeniem współpracy kilkunastu organizacji branżowych. Do tej pory wypracowano model całorocznej promocji, realizowane są wspólne badania konsumpcji, sektor ma wspólną strategię komunikacji i wspólną identyfikację wizu...

Czytaj więcej


 

Kontakt:

Załączniki

Pobierz wszystkie

CORE TEAM Mirosław Łuska (2).jpg

grafika | 3,89 MB

Pobierz
CORE TEAM Zbigniew Chołyk (1).jpg

grafika | 4,24 MB

Pobierz
CORE TEAM Zbigniew Chołyk (2).jpg

grafika | 3,85 MB

Pobierz
CORE TEAM Mirosław Łuska (1).jpg

grafika | 3,37 MB

Pobierz