CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Komunikat prasowy 

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Uczestnicy postawili sobie cel opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 organizacje i firmy. Niniejszy materiał prezentuje opinie osób zaangażowanych w pracę pierwszych zespołów projektowych.
polska smakuje_pasek (1).jpg
Katalizatorem zmian w sektorze są doświadczenia ze wspólnej promocji i projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.
Prace rozpoczęły się maju 2021 roku. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Praktyczne zadania to:
 • identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa
 • określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych
 • określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych
 • określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań
 • budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.
- W maju zidentyfikowaliśmy wyzwania rozwoju rynku i nadaliśmy im priorytety. Omawialiśmy je w zespole jabłkowym oraz jagodowym, podobnie wskazując priorytety. W czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników projektu do decyzji, które z omawianych potencjalnych mini-projektów nabrać mogą ostatecznego kształtu. Odbył się warsztaty zespołów jabłkowego i jagodowego, a w pełnym składzie przedstawicieli rynku produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. We wrześniu podsumowaliśmy dotychczasowe prace i dokonaliśmy ostatecznego sformułowania inicjatyw, które uznajemy za strategiczne dla rozwoju sektora – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
- Poruszyliśmy wiele bardzo ważnych tematów które dotyczą łańcucha dostaw, czyli od produkcji poprzez przechowalnictwo, składowanie, logistykę, aż do ostatecznego klienta. Na każdym etapie jest mnóstwo zagadnień, które mogą po ich opracowaniu mogą pomóc nam realizować efektywną, opłacalną produkcję, i na każdym etapie zapewnić godne ceny - komentuje Marek Marzec, prezes Ewa-Bis.
- Po długim, długim, nawet bardzo długim okresie oczekiwania, jest to pierwszy przykład takiego podejścia, organizacji i trzeba podkreślić, też profesjonalnego przygotowania. Zarówno materiałów do tej dyskusji, jak i osób, które pomagały nam przeprocesować to i późniejszych prezentacji. Oczekiwałbym konsekwencji w tym działaniu. Wiele mieliśmy przykładów w przeszłości, gdzie nawet bardzo dobre inicjatywy, dobre założenia, gdzieś się rozpływały. My żeśmy w Polsce chyba przywykli do tego, i jakoś to tak nam towarzyszy, a coś nie wyszło, no umarło śmiercią naturalną. A chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście uzyskać efekt, żeby ten efekt był trwały i służył powiedzmy na następnych przynajmniej kilka lat – dodaje Marek Marzec.
- Zaczęliśmy poważnie rozmawiać o problemach z jakimi się spotkamy już nie w tym roku, tylko z jakim się spotkamy w kilku najbliższych, a nawet kilkunastu latach. Nie możemy się ciągle poruszać po omacku, a tak to w tej chwili w tej branży sadowniczej wygląda. Nie planujemy produkcji, nie wiemy dokładnie ile mamy nasadzeń, jakie odmiany sadzić, czego nie sadzić. Dotyczy to wszystkich gatunków owocowych i warzyw. Przedstawiciele warzyw mówili o swoich problemach. Wydaje mi się, że no czas najwyższy, żeby takie forum powstało i żeby to forum było reprezentacją całej branży owocowo-warzywnej - mówi Zbigniew Chołyk, Prezes grupy Stryjno-Sad.
CORE TEAM 2021 (1).jpgCORE TEAM 2021 (7).jpgCORE TEAM 2021 (2).jpgCORE TEAM 2021 (8).jpgCORE TEAM 2021 (3).jpgCORE TEAM 2021 (5).jpgCORE TEAM 2021 (14).jpgCORE TEAM 2021 (6).jpgCORE TEAM 2021 (4).jpgCORE TEAM 2021 (15).jpgCORE TEAM 2021 (17).jpgCORE TEAM 2021 (19).jpgCORE TEAM 2021 (11).jpgCORE TEAM 2021 (9).jpgCORE TEAM 2021 (10).jpgCORE TEAM 2021 (18).jpgCORE TEAM 2021 (12).jpgCORE TEAM 2021 (16).jpg

Pierwsze inicjatyw Core Teamu

Zestawienie inicjatyw strategicznych - portfela projektów ułatwiających rozwój rynku produkcji i przetwórstwa warzyw i owoców. Projekty, nad którymi pracą zajmie się Core Team.
 1. Upowszechnienie w branży idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie powszechnej  i praktycznej informacji o ekoschematach, Zielonym Ładzie, nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Lider zespołu: dr Mirosław Korzeniowski.
 2. Opracowanie założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych. Uporządkowanie informacji na temat wielkości produkcji, struktury odmianowej w podziale na deser oraz przemysł, eksport i konsumpcję w kraju. Projekt jest realizowany dla jabłka. Liderem tego zespołu roboczego jest Pan Adam Paradowski. 
 3. Plan podniesienia konsumpcji krajowej jabłek. Lider: Maciej Majewski.
 4. Program spójnego marketingu jabłka w kraju i za granicą. Lider: Paulina Kopeć.
 5. Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Promocja ekonomiki, sprzedaży poprzedzającej produkcję, modeli współpracy i konsolidacji handlowej. Wypracowanie wspólnej narracji i zestawu danych, które kształtowałyby opinie na temat sektora. 
 6. Komunikacja roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka. Wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu rozwiązań integrujących projekty finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Plan integracji wokół wspólnych aktywności całego środowiska producentów i przetwórców. Lider Zespołu: Witold Boguta.
 7. Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką. Identyfikacja źródeł finansowania i założenia dla funduszu, który miałby wpływ na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych. Cytat: „byśmy nie budowali maszyn do hot dogów i łazików, podczas gdy w inni pracują nad detekcją i digitalizacją produkcji”. Lider Zespołu: Michał Lachowicz.
 8. Koncepcja forum współpracy sektora. Stan, w którym „zbieramy się, ustalamy co jest nam potrzebne, wyprzedzająco, i artykułujemy to jednym głosem”. Uwzględniająca różnice np. w produkcji na rynek świeży, dla przetwórstwa, eksport i współpracę w celu podniesienia konkurencyjności każdego z segmentów. Liderem tego zadania jest Pan Witold Boguta.
 9. Kontynuacja współpracy branży jagodowej. W ramach CORE TEAM zapowiedziano ściślejszą współpracę branży jagodowej. Jej celem ma być zapewnienie warunków rozwoju z uwzględnieniem wyzwań i specyfiki tej grupy gatunków. Koordynatorem integracji branży jagodowej jest Pani Dominika Kozarzewska.
- Jestem bardzo mile zaskoczony tą inicjatywą, rozmowami, pracą w grupach, pracą nad zagadnieniami, które nas bardzo ostatnio bolą. Powinniśmy znać nasze zapasy, nasze zasoby, wiedzieć jak na rynku obracać tym naszym towarem, który przez takie właśnie zaniedbania często jest zbyt tani. Sadownicy są niezadowoleni, że nie mogą sprzedać w godnych cenach. Otwarcie sadowników na takich spotkaniach jest niezwykle potrzebne całej branży, dla funkcjonowania wszystkich gatunków owoców i warzyw. No bo wszyscy mamy te problemy - mówi Zbigniew Chołyk, Prezes grupy Stryjno-Sad.
- Nie ma już miejsca na narzekania, biadolenia i szukania winnych wszędzie tylko nie u siebie. Wydaje mi się, że czas najwyższy, żebyśmy zobaczyli, co my robimy, żebyśmy zaczęli patrzeć, co my możemy zrobić sami. Na takich spotkaniach są szefowie organizacji, grup, stowarzyszeń i związków ogrodniczych. Ci ludzie zostali wybrani po to, żeby reprezentować interesy wszystkich. Wiadomo, że na takie spotkanie nie przyjadą wszyscy, zajmując się produkcją, ale przedstawiciele z każdej takiej organizacji być powinni bezwzględnie. To są rzeczy niezwykle ważne. Na takim właśnie forum powinni się oni wypowiadać, bo nic samo się w tej naszej branży nie uzdrowi - dodaje Chołyk.

Partnerzy CORE TEAM

Organizacje i firmy współpracujące na etapie wypracowania rozwiązań i wdrożenia:
 • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
 • UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
 • Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 • Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
 • Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
 • Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski
 • Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
 • Stowarzyszenie Agroekoton
 • Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi
 • Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Polska Federacja Ziemniaka
 • Polski Związek Ogrodniczy
 • Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
 • Instytut Ogrodnictwa - PIB
 • Plantpress
 • Jagodnik
 • Rajpol
 • LubApple
 • Korab Garden
 • Fruit-Group
 • Fall Creek
 • Ewa-Bis
 • Daifressh
 • Appolonia
 • Agronom Berries
 • AgroFresh Polska  
Lista nie jest zamknięta. Core Team zaprasza do współpracy organizacje producentów, firmy handlowe i przetwórcze.

- Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą współpracą. Byłem pewien obaw, że kiedy będziemy poruszać trudne tematy pomiędzy organizacjami może dojść do sprzeczek, bo mieliśmy różne spojrzenie na te sprawy. Jestem bardzo zadowolony, z tego, że moje obawy były totalnie bezzasadne, ponieważ udało nam się wypracować konsensus. Jesteśmy jednomyślni, a jednolity przekaz jest kluczem do sukcesu. Rozmawiamy o całym łańcuchu dostaw. Rozmawiamy o tym, co się dzieje podczas produkcji, rozmawiamy o tym co się dzieje podczas przygotowania produktu do sprzedaży, jak i też co z naszym jabłkiem dzieje się podczas dostarczania do konsumenta. Rozmawiamy również o planowaniu produkcji, i o tym co możemy zrobić, żeby było lepiej. Rozmawiamy o planach krótkoterminowych, i długoterminowych – mówi Maciej Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie.
- Przykładem takiego kompleksowego podejścia do tematu jest zahamowanie spadku spożycia jabłek, a wręcz wypracowanie tego co jest konieczne, żeby to spożycie jabłek było jeszcze większe. I tutaj do tematu podeszliśmy bardzo szeroko, bo zrobiliśmy bardzo konkretną analizę, i powiedzieliśmy sobie, co musi się zmienić po stronie produkcji i w jaki sposób powinniśmy to komunikować konsumentowi. Życzyłbym sobie, żeby ten zapał nie opadł i żebyśmy mogli wdrożyć wszystkie te założenia w życie – dodaje Maciej Majewski.

Ludzie Core Teamu

Oto osoby zaangażowane w pracę pierwszych zespołów projektowych:
 • Adam Paradowski
 • Andrzej Krupiński
 • dr Barbara Groele
 • Dominik Woźniak
 • Dominika Kozarzewska
 • dr Dorota Łabanowska-Bury
 • Emilia Lewandowska
 • Hubert Woźniak
 • Jacek Pruszkowski
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • Krzysztof Żabówka
 • Maciej Majewski
 • Maciej Spychał
 • Magdalena Wrotek-Figarska
 • Marek Marzec
 • Mariusz Padewski
 • Mariusz Podymniak
 • Michał Lachowicz
 • dr Mirosław Korzeniowski
 • Mirosław Łuska
 • Paweł Dąbrowski  
 • Paulina Kopeć
 • Paweł Eggert
 • Paweł Myziak
 • Paweł Leszczyński
 • prof. Piotr Latocha
 • Piotr Nowak  
 • Piotr Szybiński
 • Przemysław Badowski  
 • prof. Stanisław PlutaTomasz Lipa Witold Boguta
 • dr Tomasz Lipa
 • Witold Boguta
CORE TEAM ma być forum otwartym na ludzi z wiedzą i dokonaniami. Zaprasza do współpracy ekspertów branżowych, doradztwa i nauki.
- Mamy potencjał produkcyjny, mamy potencjał handlowy, możliwość sprzedaży tych owoców na całym świecie. Brakuje nam tej integracji i to się odbija czkawką i na producencie i na firmach handlowych. I na całej branży owocowo warzywnej. Potrzebujemy takiej integracji jak tlenu, ponieważ musimy wyprzedzająco reagować na zmiany rynkowe na wszystkie trendy, które zachodzą na świecie, musimy to ustalać wspólnie. Nie możemy ciągle działać na zasadzie potencjału produkcyjnego, który daje masę, a nie daje pieniędzy – mówi dr Tomasz Lipa, Przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.
- Wspaniała inicjatywa wydaje się, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Oczekujemy zaangażowania jeszcze większej części środowiska. Integracja jest nam potrzebna na kilku poziomach. Na poziomie szacowania zbiorów, zapasów, na poziomie handlu sprzedaży, uzyskiwania cen na poziomie pokrywającym przynajmniej koszty produkcji, dające jakieś rezultaty finansowe dla producenta. Myślę, że miejsce i czas są bardzo dobre. Zachęcam wszystkich pozostałych udziałowców rynku do pracy w takim właśnie systemie. Czy to będzie się nazywał Core Team, czy jeszcze inaczej, to nie jest istotne, natomiast czas na rozpoczęcie współpracy już się kończy. Musimy jak najszybciej tą współpracę dopracować na poziomie porównywalnym z naszymi konkurentami w Europie Zachodniej czy na świecie. Nie ma już miejsca na indywidualne rozważania i dyskusje jak sprzedawać, gdzie sprzedawać, kiedy, w jakiej cenie. Czas na współpracę – puentuje dr Tomasz Lipa.

W dniu 14 października Core Team zaprezentował 9 inicjatyw i zespoły projektowe. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych projektach zapraszamy od materiału Pierwsze inicjatywy Core Team


CORE TEAM Sektora owoców i warzyw 15.10.2021.jpgFinał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 036.jpgFinał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 038.jpgFinał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 042.jpgFinał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 044.jpgFinał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 045.jpgCORE TEAM Jagodowy (1).jpgCORE TEAM Jagodowy (2).jpgProjekt „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POLSKA_2001.png

Polecamy również:

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw - link

Pierwsze inicjatywy Core Team - link 

Podsumowanie etapu identyfikacji wyzwań

CORE TEAM Jagodowy: Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

CORE TEAM Jabłkowy: Mieliśmy dobrą strategię, która dziś już nie działa 

Wcześniejsze informacje prasowe:

Sektor owoców i warzyw rozszerza zakres współpracy: Wspólna promocja katalizatorem zmian w sektorze

Rusza projekt CORE TEAM: Wola współpracy i świadomość liderów

CORE TEAM: Współpraca dźwignią handlu 

 
Kontakt:
Załączniki

Pobierz wszystkie

CORE TEAM 2021 (9).jpg

grafika | 4,3 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (3).jpg

grafika | 4 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (6).jpg

grafika | 3,77 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (13).jpg

grafika | 3,76 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (1).jpg

grafika | 6,14 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (8).jpg

grafika | 4,03 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (11).jpg

grafika | 4,06 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (12).jpg

grafika | 3,88 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (4).jpg

grafika | 3,99 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (15).jpg

grafika | 3,98 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (18).jpg

grafika | 3,33 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (19).jpg

grafika | 4,53 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (7).jpg

grafika | 3,93 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (10).jpg

grafika | 3,89 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (5).jpg

grafika | 4,01 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (16).jpg

grafika | 4,08 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (17).jpg

grafika | 4,23 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (2).jpg

grafika | 4,36 MB

Pobierz
CORE TEAM 2021 (14).jpg

grafika | 4,36 MB

Pobierz
CORE TEAM Sektora owoców i warzyw 15.10.2021.jpg

grafika | 4,49 MB

Pobierz
CORE TEAM Jagodowy (1).jpg

grafika | 243 KB

Pobierz
CORE TEAM Jagodowy (2).jpg

grafika | 487 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 038.jpg

grafika | 456 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 044.jpg

grafika | 234 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 045.jpg

grafika | 306 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 042.jpg

grafika | 263 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 036.jpg

grafika | 3,33 MB

Pobierz