Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

CORE TEAM Jagodowy

Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

Rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości deserowe owoce i na konsolidację podaży. Produkcja i konsumpcja owoców jagodowych rośnie. Pandemia wygenerowała dodatkowy popyt. Zwiększyła się też świadomość i zapotrzebowanie na całą jakościową żywność.
Popyt przewyższa dziś podaż. To wbrew pozorom nie sprzyja wysiłkom modernizacyjnym. Mimo to CORE TEAM Jagodowy mówi o konieczności lepszego zorganizowania, unowocześnienia branży i zaplanowania strategii ekspansji eksportowej.
polska smakuje_pasek (1).jpg
Organizacja rynku. Potrzebny jest wspólny głos branży jagodowej, zdefiniowany ośrodek decyzyjny, proaktywność w relacjach z interesariuszami 360°. Promocja postaw i modeli biznesowych budujących nowoczesną strukturę rynku. Przez nowoczesną rozumiemy zdolność dostarczenia oczekiwanej wartości klientom i kumulowania polskiego kapitału, odczytywania trendów i przewidywania zmian w otoczeniu.
Wizja rozwoju popytu i segmentacja. Potrzebny jest formalny podział na rynek świeży, przetwórstwo, eksport i współpraca w celu podniesienia konkurencyjności każdego z tych segmentów. Punktem wyjścia powinno być oszacowanie (na bazie wielu źródeł) potencjału biznesowego i odpowiedzi na pytanie: jak się ten rynek będzie zmieniał? Potrzebna jest wspólna odpowiedź na pytanie: gdzie jako branża szukamy odbiorców? Czy chcemy zwiększać produkcję deserową, przetwórstwo, małe czy przemysłowe? W kraju i poza Polską. Dla każdego z segmentów ważny jest nie tylko sam popyt, potrzebne jest określenie i upowszechnianie standardów produkcji i technologii.
Kreowanie podaży i zbudowanie systemu informacji. Jako branża musimy wiedzieć co produkować i przekazać wytyczne ponad 100 tys. producentom. W ten sposób obniżyć ryzyka (niekorzystnego podziału marż, presji i braku partnerstwa wokół sektora produkcji, utraty wiarygodność, braku innowacyjności i absorbcji potencjału w otoczeniu produkcji).
Konsolidacja handlu owocami jagodowymi. Producenci muszą łączyć się duże grupy lub wokół podmiotu konsolidującego, np. większego producenta, który skupi produkcje o ustalonych parametrach i dostarczy odbiorcom. Zadaniem branży jest określenie pożądanej struktury rynku, upowszechnienie konieczności konsolidacji i benchmarków. Bez tego „zostaniemy w polu”, a wariancie najgorszym, cały rynek uporządkuje ktoś inny.
Impuls prorozwojowy i ukierunkowanie zasobów. Impuls daje sama ewolucja rynku i technologie, które na naszych oczach zmieniają ogrodnictwo. Uniezależnienie od pogody, cyfryzacja, detekcja, mechanizacja. Jeśli chcemy jako sektor wziąć udział w kształtowaniu przyszłości to szansą jest wykorzystanie środków nowej WPR. Europejski Zielony Ład pozwoli ukierunkować zasoby i połączyć potencjał naukowo-badawczy, z branż, które do tej pory nie interesowały się rolnictwem. Synergia badań i rozwoju (R&D), edukacji, produkcji i przetwórstwa - może być jednym z kół zamachowych całego sektora i całej gospodarki.
Proponowana perspektywa czasowa planowania to mała dekada (2030). Śródokresowa to 4-5 lat.
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (1).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (3).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (4).jpgCORE TEAM Spotkanie robocze maj 2021 (1).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (2).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (7).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (10).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (5).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (6).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (11).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (9).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (8).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (12).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (15).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (16).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (14).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (18).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (13).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (19).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (17).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (21).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (20).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (22).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (23).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (24).jpgCORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (25).jpg


Cytat dotyczący oczekiwań:

Szansą jest nasz wspólny głos, który też pokaże rządzącym, że działamy i myślimy wspólnie, że stanowimy jedność. Musimy również wszystkie powyższe działania ukierunkować na wyższą dochodowość z prowadzenia gospodarstwa i innych podmiotów w łańcuchu dostaw przy nieuniknionych zmianach związanych z Zielonym Ładem i strategią od pola do talerza*

Komentarz: gwiazdka oznacza stałą obecność owoców w każdym posiłku.


Więcej na temat CORE TEAM w materiale na temat powstania forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw - link 

Pierwsze inicjatywy Core Team - link
Projekt „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

#CORE TEAM  #PołowaSukcesu

POLSKA_2001.png
 
Kontakt:
Załączniki

Pobierz wszystkie

CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (1).jpg

grafika | 4,69 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (9).jpg

grafika | 4,22 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (7).jpg

grafika | 4,15 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (10).jpg

grafika | 4,54 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (4).jpg

grafika | 4,67 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (5).jpg

grafika | 4,22 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (2).jpg

grafika | 5,66 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (14).jpg

grafika | 4,08 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (18).jpg

grafika | 4,4 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (11).jpg

grafika | 5,09 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (3).jpg

grafika | 4,43 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (6).jpg

grafika | 3,73 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (8).jpg

grafika | 4,04 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (12).jpg

grafika | 4,46 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (13).jpg

grafika | 4,45 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (17).jpg

grafika | 4,4 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (15).jpg

grafika | 4,04 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (22).jpg

grafika | 5,11 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (16).jpg

grafika | 4,62 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (19).jpg

grafika | 4,1 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (20).jpg

grafika | 4,57 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (21).jpg

grafika | 4,34 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (25).jpg

grafika | 5,32 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (23).jpg

grafika | 4,84 MB

Pobierz
CORE TEAM Spotkania robocze maj 2021 (24).jpg

grafika | 4,86 MB

Pobierz