Polacy oczekują od rządu działań proekologicznych

Polacy oczekują od rządu działań proekologicznych

Busradar.pl zbadał świadomość ekologiczną Polaków - w globalne ocieplenie najmniej wątpią przedstawiciele pokolenia Zet oraz mieszkańcy województwa podlaskiego. Jednocześnie Polacy oczekują od rządu większego zaangażowania w redukcję smogu.

Dla trzech czwartych Polaków globalnie ocieplenie to fakt naukowy - wynika z badania Świadomość zmian klimatycznych przeprowadzonego na zlecenie Busradar.pl, wyszukiwarki połączeń autokarowych i kolejowych.
Najmniej wątpliwości co do cywilizacyjnego zagrożenia mają osoby wieku 18-24 lata - czterech na pięciu przedstawicieli pokolenia Zet akceptuje ustalenia naukowców. Największymi sceptykami okazują się natomiast trochę starsi millenialsi -  tylko 72 proc. osób w wieku 25-34 lata przyjmuje do wiadomości wnioski naukowców. Millenialsi i zetki to jednocześnie pokolenia z najmniejszym poczuciem odpowiedzialności za środowisko. Najbardziej o swoim wpływie na ochronę środowiska przekonani są przedstawiciele grupy wiekowej 35–44 lat (43,2 proc.) i  45–55 lat (43,9 proc.).
Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 1.PNG

Ocieplenie uzależnione od wykształcenia i miejsca zamieszkania

Badanie dla Busradar.pl pokazuje korelację między wiarą w zmiany klimatyczne a poziomem wykształcenia. Globalne ocieplenie za fakt uznaje 62,1 proc. osób z wykształceniem zawodowym 77,2 proc. ze średnim i 74,9 proc. z wyższym.
Nie bez znaczenia okazuje się również miejsce zamieszkania. W ustalenia naukowców nie mają wątpliwości najczęściej mieszkańcy województwa podlaskiego (80,6 proc.), kujawsko-pomorskiego (79,6 proc.) oraz małopolskiego i podkarpackiego (78,9 proc.).  Najwięcej sceptyków mieszka w województwie lubelskim (61, 8 proc.),  lubuskim (65,4 proc.) i warmińsko - mazurskim (65,8 proc.).
Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 2.PNG
Największe poczucie odpowiedzialności za środowisko widać wśród mieszkańców województwa podlaskiego (56 proc.), lubelskiego i zachodniopomorskiego (47,1 proc.).

Kobiety wierzą w siłę drobnych gestów

Odpowiedzialność za ochronę środowiska okazuje się dla Polaków ważna. Dla znacznej większości (88,4 proc.) z nas każde, nawet drobne działanie na rzecz środowiska naturalnego ma znaczenie. Ich wartość częściej doceniają kobiety (92,9 proc.) niż mężczyźni (84 proc.). Co dziesiąty Polak nie wierzy w indywidualne działania i czeka na rozwiązania systemowe.

Polacy chcą więcej od polityków w kwestii smogu

W Polsce jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza jest emisja spalin pochodząca z aut. Z cytowanych badań wynika również, że Polacy oczekują od państwa działań proekologicznych w tym temacie. 59 proc. uważa, że obecny rząd nie podejmuje działań ograniczających skutki zanieczyszczenia powietrza. A te, które są podejmowane, spotykają się odmienną oceną.
Co trzeci Polak uważa, że działania podejmowane przez rząd w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza związanego z podróżowaniem nie są wystarczające, co czwarty - że są wystarczające. Co piąty z kolei jest zdania, że odpowiedzialne podróżowanie nie ma dla państwa znaczenia. Niemal 8 proc. badanych uważa, że ten temat rząd wykorzystuje instrumentalnie.
Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 3.PNG
- Obywatele, podobnie jak politycy, wiedzą, że jednym z kluczowych sposobów redukcji smogu jest transport publiczny. Wzrost świadomości ekologicznej i zmiana własnych nawyków sprawia, że Polacy więcej wymagają od polityków w sprawie podejmowania działań związanych z ograniczeniem emisji spalin - mówi Petr Susan, Head of Operations w Busradar.pl. - Dla 71 proc. respondentów odpowiedzialne podróżowanie jest dziś formą walki z zanieczyszczeniem powietrza.
***
Badanie “Świadomość zmian klimatycznych” na zlecenie Busradar.pl - wyszukiwarki połączeń autokarowych i kolejowych, zostało zrealizowane w lipcu 2019 r. przez agencję badawczą Biostat metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
Załączniki

Pobierz wszystkie

Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 2.PNG

grafika | 28,5 KB

Pobierz
Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 3.PNG

grafika | 21,9 KB

Pobierz
Busradar.pl badanie Świadomość zmian klimatycznych 1.PNG

grafika | 14,5 KB

Pobierz