Покана за участие на ученици от I до VI клас в Научната лаборатория на Байер, 24 – 26 октомври 2018 г., Пловдив

Покана за участие на ученици от I до VI клас в Научната лаборатория на Байер, 24 – 26 октомври 2018 г., Пловдив

До Директорите на училища в гр. Пловдив

Уважаеми г-н/г-жо Директор, 

Имаме удоволствието да поканим учениците от I до VI клас (включително) от ръководеното от Вас СОУ/ОУ да участват безплатно във временната Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология, организирана от Байер България, която ще се проведе през периода 24 – 26 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. 

Във временната лаборатория ще бъдат демонстрирани забавни експерименти от света на химията и биологията. Целта на инициативата е да доближи децата до науката и да предизвика желание за учене и изследване на природата чрез забавен, приятен, ангажиращ и запомнящ се начин. Сред експериментите са: „Пътуващи цветове“, „Преспапие“, „Повърхностно напрежение“ и други, които ще бъдат придружени от подробни обяснения от страна на демонстраторите.

Датите, за които могат да се записват учениците от училищата от гр. Пловдив, са следните:
24 октомври 2018 г. (сряда)
25 октомври 2018 г. (четвъртък)
26 октомври 2018 г. (петък)


На всяка от посочените дати ще има по 6 групи в следните часови диапазони:

Група 1: 09:30 - 10:15 ч.
Група 2: 11:00-11:45 ч.
Група 3: 12:30-13:15 ч.
Група 4: 14:30-15:15 ч.
Група 5: 16:00-16:45 ч.
Група 6: 17:30-18:15 ч. 


NB! Моля имайте предвид, че за участието в Научната лаборатория трябва да предоставите най-късно в деня на събитието, но преди неговото начало подписани информирани съгласия за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване.

Всяка група може да бъде съставена от максимум 30 деца (може да бъде сборна от различни класове).

Локация: Аграрен университет – Пловдив, бул. Менделеев 12, Факултет по растителна защита и агроекология, ет. 2, аудитория 7 

За записвания: 
1. Обадете се на телефон 0887 70 07 98 в работни дни, за да резервирате своето участие, като посочите брой ученици и желаните дата и час за участие.

2. Представете най-късно в деня на Вашето участие списък с трите имена на всички участници, с указани дата и час на посещение, както и подписаните информирани съгласия за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване. Информираните съгласия са задължителен елемент, за да бъдат допуснат всички участници в лабораторията.

NB! Моля имайте предвид, че местата са ограничени и запълването им става по реда на записване.

Инициативата „Научната лаборатория на Байер“ през 2018 г. се провежда в Пловдив със съдействието на Регионалното управление на образованието, Пловдив; с приятелската подкрепа на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и благодарение на домакина - Аграрния университет- Пловдив.

За допълнителна информация, моля, обадете се на телефон 0887 70 07 98 (в работно време), United Partners – организатор.

Приложени документи:
Информирани съгласия за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване, които трябва да се предоставят подписани най-късно в деня на събитието;  
Описание на експериментите. 
Attachments

Download All

Planned experiments_еxtended.pdf

pdf | 402 KB

Download
Informed consent_video,photo_Bayer Bulgaria EOOD_0-14.pdf

pdf | 373 KB

Download
Informed consent_participation_Bayer Bulgaria EOOD_0-14.pdf

pdf | 371 KB

Download