Percepcja diety śródziemnomorskiej - wyniki badania Kantar Public

Informacja na temat wyników badań 

Percepcja diety śródziemnomorskiej - wyniki badania Kantar Public

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zainicjował badanie percepcji "diety śródziemnomorskiej". Kantar zapytał Polaków o produkty, które pozwalają stosować zdrową dietę śródziemnomorską? Okazuje się, że nazwa tak dalece determinuje postrzeganie, że zalecenia diety śródziemnomorskiej łączymy z niepolskimi produktami. Jej promocja buduje skojarzenie: jeść zdrowo = owoce morza i ryby typu łosoś, oliwa z oliwek, owoce południowe, np. oliwki, awokado, jak warzywa to południowe, bazylia itd. O ocenę wyników prosimy dietetyków.

polska smakuje_pasek (1).jpg

Wyniki badań percepcji „diety śródziemnomorskiej”

Kluczowe wnioski:
  • Polacy najczęściej uważają, że w diecie śródziemnomorskiej należy spożywać owoce morza i ryby typu łosoś (49%) oraz oliwę z oliwek (43%).
  • 38% badanych jest zdania, że taka dieta charakteryzuje się spożywaniem owoców południowych, natomiast 33% wymienia południowe warzywa i zioła.
  • Soki owocowe lub warzywne wybrało 23% ankietowanych.
  • 20% na ryby takie jak lin, karaś, szczupak, sandacz czy karp
  • 17% wina z winogron, 7% wina owocowe. 6% ziemniaki
  • Najrzadziej respondenci wskazywali na mięso wieprzowe (6%) oraz mięso końskie lub owcze (4%).
  • Niespełna jedna piąta Polaków (18%) nie potrafiła wskazać produktów pozwalających stosować zdrową dietę śródziemnomorską.
KANTAR Dieta śródziemnomorska (4).png
Respondenci charakteryzujący się zalecaną i zadowalającą wartością wskaźnika „wczoraj na talerzu” w niespełna wszystkich przypadkach najczęściej wskazują wymienione produkty. 
KANTAR Dieta śródziemnomorska (5).png
Procent wskazań w wymienionych grupach jest zdecydowanie najwyższy w kategorii "polskie warzywa i owoce". 
Badani o najniższej wartości wskaźnika najczęściej nie wiedzą jakie produkty powinny zawierać się w codziennym odżywianiu, tak by byłoło zgodne z zaleceniami diety śródziemnomorskiej.
KANTAR Dieta śródziemnomorska (6).png
- Tak naprawdę dieta śródziemnomorska to jest po prostu więcej warzyw, więcej ryb, więcej warzyw strączkowych, oliwa i orzechy. Mając z tyłu głowy te zasady, każdemu bardzo łatwo byłoby ją wprowadzić. Warto ją przedstawiać w ten sposób – przekonuje dietetyk kliniczny Ewa Trusewicz⁠.
KANTAR Dieta śródziemnomorska (7).png
Badania pokazują, że percepcja geograficzna jest inna. Śródziemnomorska wysyła nas daleko od domu. W obrazach pojawia się morze, wakacje, dolce vita, czyli słodkie, nieśpieszne życie, które jest dla nas silnie aspiracyjne.
Podświadomie czujemy, że oni tam mają fajnie, a my mamy pod górkę. Takie percepcje uderzają nie w edukację żywieniową i w rolników, osłabiają też wiarę w to, że jako Polacy możemy żyć zdrowo i być z tego zadowoleni. 
Już dziś zapraszamy na debatę ekspertów na temat wyników tych badań. Pytanie: co powinniśmy zmienić wiedząc, że dieta śródziemnomorska dla jednych brzmi egzotycznie, a innym "każe" kupować oliwki i awokado?


Informacja o badaniu: zrealizowane w dniach 17-22 marca 2023 r., techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów, na reprezentatywnej próbie 1012 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Sondaż realizowany przez Kantar Public w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II etap”. Projekt realizowany jest przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.


Owoce i warzywa podczas poszczególnych posiłków
Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad - 88% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.
71% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 64% na kolację.
Jako przekąski warzywa i owoce spożywało odpowiednio 47%, a 44% na drugie śniadanie.
Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (32%).
Zrzut ekranu (2798).pngZrzut ekranu (2797).png
Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 48% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców.
Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (17%).
Najrzadziej (22%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

 

Wskaźniki konsumpcji w marcu 2023

16% Polaków odżywiało się w marcu zgodnie z zaleceniami dietetyków – minimum połowę tego, co jedli stanowiły warzywa i owoce.
Zrzut ekranu (2801).pngZrzut ekranu (2802).png
60% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 33% pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 27% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.
 
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjął w marcu wartość 20,8 pkt., czyli był na niskim poziomie. Oznacza to, że łączna konsumpcja warzyw i owoców była niska. W porównaniu do lutego wartość wskaźnika zmalała o 2,6 pkt. proc.
Zrzut ekranu (2633).png
Jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Niski poziom wskaźnika (od 0 do 25 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu wymienione warzywa i owoce, jednak każde tylko raz, albo że częściej jadł mniej ich rodzajów. Wysoki poziom (od 50 do 100 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu wszystkie wymienione warzywa i owoce co najmniej 2-3 razy. Mógł też jeść połowę spośród wymienionych za to codziennie.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Wskaźnik różnorodności przyjął w marcu wartość 50,4 pkt., czyli był na średnim poziomie. Wskazuje to na konsumpcję około połowy z wymienionych warzyw i owoców. W porównaniu do lutego wartość wskaźnika zmalała o 3,9 pkt.
Zrzut ekranu (2794).png
Jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

Niski poziom wskaźnika (od 0 do 33 pkt.) oznacza np., że respondent jadł w minionym tygodniu od żadnego do 1/3 spośród wymienionych warzyw i owoców. Wysoki poziom wskaźnika (od 68 do 100 pkt.) oznacza np., że respondent jadła w minionym tygodniu minimum 2/3 spośród wymienionych warzyw i owoców.

Wczoraj na talerzu
Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w grudniu wartość 42,1 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka. W porównaniu do lutego wartość wskaźnika zmalała o 2,5 pkt.
Zrzut ekranu (2800).png
„Wczoraj na talerzu” jest to wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Zalecany poziom wskaźnika Wczoraj na talerzu (75 do 100 pkt.) w przybliżeniu oznacza, że dana osoba jadła warzywa i owoce na wszystkie posiłki, a w co najmniej połowie posiłków warzyw i owoców było nie mniej niż połowa (co jest zgodne z zaleceniami żywieniowymi). Zadowalający poziom wskaźnika (50 do 74,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce były we wszystkich posiłkach, ale w większości stanowiły mniej niż połowę. Niski poziom wskaźnika (25 do 49,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce były w co najmniej połowie posiłków, ale nie stanowiły ich połowy. Bardzo niski poziom wskaźnika (0 do 24,99 pkt.) oznacza, że warzywa i owoce pojawiły się maksymalnie w co drugim posiłku.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?
Jego poziom możemy śledzić na stronie WczorajNaTalerzu.pl
https://wczorajnatalerzu.pl

https://wczorajnatalerzu.plŹródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i WarzywBadania konsumpcji Kantar 2021 (10).jpg

Badanie zrealizowano w dniach 18-23 stycznia 2023 r., na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pyta w nim respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Opracowanie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, III edycja”.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Kontakt: 

Załączniki

Pobierz wszystkie

KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (14).png

grafika | 362 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (13).png

grafika | 117 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (15).png

grafika | 823 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (12).png

grafika | 138 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (9).png

grafika | 122 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (7).png

grafika | 1,51 MB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (11).png

grafika | 124 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (10).png

grafika | 137 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (8).png

grafika | 1,23 MB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (5).png

grafika | 148 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (6).png

grafika | 131 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (4).png

grafika | 147 KB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (2).png

grafika | 1,21 MB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (3).png

grafika | 1,07 MB

Pobierz
KANTAR Dieta śródziemnomorska_ (1).png

grafika | 1,72 MB

Pobierz
KANTAR Śniadanie czwartkowe.jpg

grafika | 420 KB

Pobierz