Tylko 4 proc. zatrudnionych w IT chce pracować w biurze. Insighty z Danii, Polski i Indii.

Photo by Jason Strull on Unsplash  

Tylko 4 proc. zatrudnionych w IT chce pracować w biurze. Insighty z Danii, Polski i Indii.

Mimo otwierania gospodarek pracownicy na całym świecie nie wracają tłumnie do biur. Dotyczy to też programistów, którzy od początku pandemii pracują z domu. Jak przez ten czas zmieniły się realia pracy zdalnej w Polsce, Danii i Indiach? Zbadała to firma 7N, współpracująca z niemal 1500 doświadczonych konsultantów IT, wspierających zaawansowane projekty informatyczne. Wyniki mogą zaskakiwać i burzyć stereotypowe wyobrażenie o podejściu do pracy w innych kulturach.

Brak klarownego oddzielenia pracy od czasu wolnego (45 proc. wskazań), samotność (39 proc.) i przedłużone godziny pracy (38 proc.) otwierają listę niedogodności odczuwanych przez specjalistów z sektora IT, którzy wzięli udział w ankiecie firmy 7N na temat pracy zdalnej.
Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, pochodzą z Danii, Polski i Indii, czyli krajów, gdzie 7N ma najwięcej konsultantów IT. O ile w wymienianiu minusów przymusowej pracy zdalnej byli oni jednomyślni, inne badane kwestie ujawniły ciekawe różnice między krajami.

Jak pracowano przed lockdownem?

Dość odmienne reakcje osób z branży nowych technologii na wprowadzoną w pełnym zakresie pracę zdalną wydają się być powiązane z dominującym stylem pracy przed pandemią. W Polsce w tym trybie pracowało 29 proc. badanych konsultantów IT. To wciąż mniejszość, jednak znacznie więcej niż w Danii (3 proc.) czy Indiach (5 proc.).
27 proc. respondentów z Polski pracowało w formie hybrydowej (łącząc pracę z biura i z domu), a 43 proc. w tej samej lokalizacji co pozostali członkowie zespołu.
W Danii odsetek osób pracujących w biurze wynosił 56 proc. a w Indiach - 68 proc. Z kolei praca hybrydowa była przed lockdownem najbardziej popularna wśród Duńczyków - wybierało ją 41 proc. konsultantów IT.
Źródło: 7N

Źródło: 7N

- Od dawna większość osób z sektora IT w Polsce przynajmniej częściowo pracowała zdalnie. Pandemiczny tryb pracy i kontakt z zespołem za pomocą komunikatorów nie był dla tej grupy tak dużym zaskoczeniem. Oczywiście praca w IT to nie tylko samotne pisanie kodu na komputerze, ale też cały szereg działań związanych z koordynacją projektów. Jest więc spora różnica, między stanem, gdy pracę zdalną wybierają osoby, którym ona pasuje, a sytuacją, kiedy na home office trafia cała firma. Całkowite przeniesienie do sieci odczuły nawet osoby, które przed pandemią pracowały głównie z domu - ocenia Jakub Strzemżalski, Vice President, IRD w 7N.

Przybywa zdalnych kontaktów

Połowa respondentów przyznała, że w ubiegłym roku wzrosła liczba spotkań i rozmów głosowych odbywanych online, a tylko 3 proc. uważa, że uczestniczy w nich rzadziej niż kiedyś. Eksperci z sektora IT odnotowali też wzrost liczby wysyłanych e-maili: 23 proc. ankietowanych przyznało, że wysyła ich więcej. Co ciekawe, wśród pracujących w Polsce było relatywnie najwięcej osób, które nie odczuły wzrostu intensywności komunikacji e-mailowej i rozmów przez komunikatory. W Danii i Indiach odsetek konsultantów deklarujących, że znacznie częściej korzysta z narzędzi do zdalnej komunikacji, był średnio o 10 punktów procentowych wyższy niż w Polsce.
Źródło: 7N

Źródło: 7N

Pracę zdalną najbardziej lubią Polacy

Konsultanci IT chwalą sobie pracę zdalną. Większość z nich byłaby skłonna polecić tę formę współpracy swojemu znajomemu (średni wynik to 7,84 w skali od 0 do 10). Co ciekawe, najbardziej pracę zdalną chwalą sobie Polacy. Średnia uzyskana na podstawie odpowiedzi konsultantów z naszego kraju to 8,12. To więcej niż wynik wskazany w Indiach (8,06) czy Danii (7,82).
Źródło: 7N

Źródło: 7N

- Jedną z wielu przyczyn rozbieżności stanowisk wobec systemu pracy zdalnej może być różna zdolność do adaptacji mieszkań na tymczasowe biura. Często bywa, że pracujemy przy kuchennym stole lub w innej przestrzeni dzielonej z domownikami - zauważa Olga Żółkiewicz, Employer Branding Manager w 7N - Różnice postaw w poszczególnych krajach zdają się być powiązane z dominującym w ich kulturach podejściem do pracy w grupie. Duńczycy lubią spotkania twarzą w twarz, więc wymiana maili i telekonferencje mogą być dla nich nieco frustrujące. Za to w Indiach preferowane są pisemne instrukcje, dlatego większa liczba tekstowych komunikatów jest tam odbierana pozytywnie, podobnie jak brak dojazdów do pracy, które potrafiły trwać znacznie dłużej niż ma to miejsce w europejskich miastach. Polacy chętnie wybierali pracę zdalną i hybrydową już wcześniej i dlatego zapewne byli do niej najlepiej przygotowani - wyjaśnia ekspertka 7N.
Niespełna 4 proc. respondentów chciałoby w przyszłości pracować wyłącznie w biurze, a 16 proc. -  w pełni zdalnie. Zdecydowana większość badanych wybrała jeden z wariantów pracy hybrydowej. Wśród polskich programistów i innych osób z branży IT najwięcej (niemal ⅓) optuje za tym, by przez ok. 90 proc. czasu pracować zdalnie.


Metodologia:
Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Wzięły w nim udział 402 osoby zajmujące różne stanowiska w branży nowych technologii. 


Załączniki

Pobierz wszystkie

wykres3.png

grafika | 508 KB

Pobierz
wykres2.png

grafika | 525 KB

Pobierz
7n_wykres1_mniej_tekstu.png

grafika | 603 KB

Pobierz