Skořápky ve světovém měřítku

V současnosti s námi skupiny organizovaného zločinu hrají stejnou podvodnickou hru jako skořápkáři. Zásadní rozdíl spočívá však v tom, že v případě skořápek máme nic netušící oběť omámenou vidinou snadného zisku, zatímco padělané výrobky kupují nic netušící běžní zákazníci, kteří se do žádné hry pustit nechtěli. Při stolku u skořápkářů můžete v nejhorším případě prohrát peníze, ale nákup a požití falešných léků může skončit až smrtí. 

V globální společnosti, kde vládne kult značek, obchod s padělaným zbožím jen vzkvétá. V roce 2013 – poslední data pocházejí právě z tohoto období – tvořila odhadovaná hodnota padělaného zboží v rámci mezinárodního obchodu 338 mld. eur, což odpovídá 2,5 % celkového světového obchodu. Situace vypadá ještě pochmurněji, když se podíváme na samotný dovoz do zemí Evropské unie: padělky tvoří 5 % s celkovou hodnotou 85 mld. eur. Nelze si také dělat iluze o vývoji tohoto trendu. V roce 2013 provedly unijní celní služby 87 000 kontrol, v důsledku kterých bylo na hranici zadrženo padělané zboží. Pro srovnání, v roce 2002 se jednalo pouze o 7553 případů. Ale ještě než si pomyslíte, že je to v podstatě problém výrobců, máme zde ještě jednu pesimistickou statistiku ohledně území Unie – v roce 2013 patřil každý čtvrtý padělaný výrobek mezi kosmetiku nebo potraviny a jeho použití nebo spotřeba mohly ohrozit zdraví kvůli škodlivým látkám použitým při výrobním procesu.
Výše uvedené fakty nejsou překvapivé, když vezmeme v potaz obrovský zisk z padělaných výrobků. Dnes dokonce i relativně jednoduchý proces falšování cigaret poskytne dvakrát vyšší návratnost počáteční investice než „staromódní“ obchod s heroinem. Obchod s drogami bledne při srovnání s paděláním léků, kde každých zainvestovaných tisíc dolarů povede k zisku ve výši… půl milionu dolarů (na základě údajů Mezinárodního institutu pro výzkum padělaných léčiv). A kdyby se zdálo, že horší to už ani nemůže být, zpráva konzultantské společnosti EY naznačuje, že teroristické organizace zisk z padělků používají pro své financování. Real IRA zaplavila Irsko padělanými cigaretami a bombový útok v Madridu v roce 2004 byl financován z obchodu s nelegálními CD nahrávkami.
2017.04.05 -03- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg
Má-li nějaký výrobek určitou hodnotu, tak se vyplatí jej padělat. Existují padělky léků, potravin, značkových oděvů, kosmetiky, elektroniky, a také automobilových dílů. Výrobci jsou si dobře vědomi tohoto problému a již dlouhá léta investují do sofistikovaných zabezpečovacích systémů. Bohužel, jedná se pouze o další případ klasické srážky kopí se štítem. Kopí vždy zvítězí, protože je iniciativa na jeho straně, přičemž štít nemůže být příliš drahý. V kontextu boje s padělky představují dnešní „štít“ hologramy, mikrotisk a potisk viditelný pouze proti UV světlu, vodoznaky, zakódované mikrosoučástky (někdy se dokonce používá DNA), čárové sériové kódy, nebo dokonce RFID čipy. Všechna tato řešení však zvyšují cenu chráněného výrobku, a zároveň mohou být zničena nebo deaktivována skupinou organizovaného zločinu, jejíž členové se neúnavně snaží každé zajištění obejít.
Je běžnou praxí, že výrobce vyvine svůj vlastní zabezpečovací systém, jako např. společnost Lumileds, která vyrábí xenonová světla značky Philips. Každý produkt Philips má na balení speciální „Osvědčení o originalitě“, které si zákazník může prověřit na zvláštní internetové stránce. I když se zdá, že jde o docela efektivní způsob, vyžadoval docela velkou vstupnou investici a neustálé připomínání zákazníkům formou PR aktivit. Ale jedná se opravdu o to nejlepší řešení, pro které se může výrobce rozhodnout?
Seznamte se s Cypheme – francouzským start-upem, jehož inovace zkrátka převrhne celý stolek, na kterém probíhá globální hra na skořápky. Jak to funguje? Vezměte si chytrý telefon, udělejte fotku balení a pošlete ji do Cypheme přes Facebook Messenger nebo aplikaci WeChat. Za několik vteřin dostanete odpověď – a to bezplatně. Na rozdíl od hry se skořápkami, ve které se jednoduše nedá vyhrát, protože tak je celá hra nastavená, Cypheme vždy poskytne tu správnou odpověď – buď je to padělek, anebo originál.
2017.04.05 -01- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg
Účinnost Cypheme vyplynula z umíněnosti jednoho ze zakladatelů tohoto start-upu, jehož matka umřela právě po požití padělaných léků. Toto neštěstí vedlo k zvratu ve strategii firmy, která se zpočátku zabývala zabezpečováním papírových dokumentů. To, čím se Cypheme liší od jiných ochranných technologií dostupných na trhu, je nejnižší cena. „Cypheme využívá při odhalování padělků umělé inteligence pomocí analýzy unikátní struktury etiket z fotografií. Stačí, aby nám náš zákazník – výrobce – poslal fotografie svých etiket“, vysvětluje Charles Garcia, jeden ze zakladatelů Cypheme. Je pravdou, že každý přetisk může být padělán, co však nejde zfalšovat, je struktura papíru, z něhož je etiketa vyrobena. Tedy to, v čem Cypheme vyniká, je schopnost rychlé analýzy struktury papíru.
Jedním z prvních klientů Cypheme byla francouzská společnost Teqoya, která se specializuje na domácí i automobilové čističe ovzduší. „Řešení Cypheme se velice snadno zavádělo a zákazníkům zase používalo, přičemž bylo dost levné. Avšak nejdůležitější je to, že poskytuje našim klientům jistotu, že používají naše originální produkty“, shrnuje Pierre Guitton, generální ředitel společnosti Teqoya.
Attachments

Download All

2017.04.05 - Skořápky-ve-světovém-měřítku.pdf

pdf | 367 KB

Download
2017.04.05 - Skořápky-ve-světovém-měřítku.docx

docx | 18 KB

Download
2017.04.05 -05- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg

image | 428 KB

Download
2017.04.05 -03- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg

image | 555 KB

Download
2017.04.05 -04- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg

image | 610 KB

Download
2017.04.05 -02- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg

image | 689 KB

Download
2017.04.05 -01- Skořápky-ve-světovém-měřítku.jpg

image | 751 KB

Download